המצוות – הדרך לרוחניות Featured

 2 reuven sason

המצוות – הדרך האמיתית אל הרוחניות

הרב ראובן ששון

פרשת קדושים פותחת בציווי המופלא – קדושים תהיו, דבוקים בה'. והיא משופעת במצוות רבות. ובאמת יש קשר עצום בין הקדושה ובין המצוות. נתבונן בדבר.

במעמקי כל אדם ישר חבויה כמיהה אל הנשגב והנעלם, אל האור הא‑לוקי. הגעגועים של הנפש האנושית אל הא‑לוקים הופיעו בכל ההיסטוריה האנושית בצורה עזה ועמוקה מאוד שאי אפשר להתכחש לה. הופעות אלו נמצאות אצל כל מי שנברא בצלם א‑לוקים. ולכן ניתן לראות את הדרכים המרובות שבהן ניסו בני האדם למצוא דרכי קשר עם הא‑לוקים. אלו הם כל הצורות השונות, שהחלו בסגנונות קדומים של עבודה זרה, ולאחר מכן הופיעו בצורת דתות, שהבולטות בהן הן הנצרות והאסלאם, ובמובן עמוק גם הכפירה היא סוג של יחס האדם אל הא‑לוקים, ובשורשה מעידה על נקודת אמונה החבויה בנפש האדם, אלא שזה נושא עמוק שאין כאן מקומו.

רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי פותח בעיקרון זה, שכל האנושות צמאה לא‑לוקים ומבקשת קרבתו, וכל אחד מצא לעצמו דרך משלו. אלא שהמצאת הדרך להתקשר עם א‑לוקים היא טעות. כי אי אפשר לשום נברא להשיג את הרוממות הא‑לוקית, וממילא לא את הדרך להידבק בה. זהו האור העצום של תורת ישראל שניתנה לנו מסיני, שבה ה' יתברך לימד אותנו מהן הדרכים להידבק בו ולהתקשר עימו. וזוהי התורה ואור מצוותיה.

אכן, את עצם הגעגועים הללו אין צריך להמציא, כי הם חקוקים בהוויית האדם מצד שנברא בצלם א‑לוקים. אך כדי להוציא אל הפועל בדרכים ישרות ונכונות, צריך להטות אוזן לתורת ה', שרק היא תוכל להתוות את הדרך להרוויית הצימאון, להביא את האדם אל הדבקות הנכספת. במובן זה הנקודה העיקרית ביותר של תורת ישראל קשורה דווקא לרובד המעשי ביותר – קיום מצוות. זהו הבסיס היסודי ביותר שמחייב כל איש ישראל. על גביו באים עניינים נוספים, אך יסוד הכול הוא המצוות, וכשמן כן הן – מה שה' ציווה אותנו לעשות.

וכאן יש נקודה יסודית מאוד – היות שהדבקות מורגשת בלב האדם בחוויה פנימית, ברגש ובמחשבה מופשטת, לכן האדם חש רגשי קדושה דווקא בביטוי חווייתי ורגשי, ואילו התגובה הטבעית כלפי המצוות עלולה להיות כעול, כדבר מעייף ומתיש, שאין בו מה שיבקש האדם. וכי מה בין 'קשירת רצועות' על ידו של האדם ובין געגועיו אל האינסוף? כיצד יבוא ללהט ודבקות עליונה על ידי זהירות שלא להוציא פסולת מן האוכל ביום השבת?

המרחק העצום בין עולמות הרגש והחוויה ובין הדקדקנות המעשית גורם לאדם שכלל לא להעלות על דעתו שהנתיב הסלול למרומי מרומים נעוץ בכל העסק המרובה של המצוות ופרטיהן. לפיכך תמצא רבים הנוהרים אל עולמות הקבלה והרוחניות תוך שמנתקים עצמם מן המצוות בסוברם שאין שום סתירה בין החיפוש הרוחני שבעולמות הנסתר ובין האי-הקפדה על אורחות התורה והמצווה.

לכל העיוות הזה מסייעת התפיסה הפשטנית בטעם המצוות, תפיסה הנעוצה בסיגים שבהבנת הא‑לוקות. תופס הוא האדם את הא‑לוקים כמלך הניצב בשמיים שהנאמנות אליו מתבטאת בעשיית רצונו, אלו הן מצוותיו. 'הדמות הא‑לוקית' תובעת מהאדם שיכפוף עצמו אליה על ידי שיקיים את המצוות. כך נראה שטעם אחד עומד ביסוד כל המצוות – להראות את עבדותך, להיכנע אל הא‑לוקים אשר בשמיים. ומתוך כך האדם מגיע לשני פגמים – ראשית הוא תופס את הא‑לוקות בצורה מאוד פשטנית, ושנית הוא טועה בהבנת המצוות ואינו פותח את לבבו להשכיל באור הגדול שטמון בהן.

וכך מתרחק הוא האדם מאור חייו, מתרחק מהדבקות השלמה בבוראו ומתרחק מהאוצרות המופלאים המאחדים בין האדם ובין קונו, אלו הן המצוות, שרגלן מוצבת ארצה וראשן עולה עד למרומי מרומים.

כי אכן יש לדעת שהמצוות הן הפלא הא‑לוקי העצום שקשר הקב"ה את אורו הגדול בדרכי פעולה מעשיות וקיפל את גדולת שפע טובו במעשים מדוקדקים וברורים שעל ידיהם יהיה האדם קשור בקונו בקשר חי וקיים, יציב ונאמן, וכל מעגלי חייו יתקדשו בקדושת ה'. כי המצוות מקיפות את כל חיי האיש הישראלי ומדבקות אותו דבקות שלמה באור העליון.

ממש כדרך שכל מאמן וכל שיטה לעבודה נפשית משתבחת ככל שיש לה יותר כלים מעשיים ומדויקים, כך צריך להבין שמעלת תורת ישראל היא דווקא בעושר העצום של ה'כלים המעשיים', שהם מדויקים להפליא, מלאי אור ועומק, קדושה ותפארת, צדק ומישרים. אשרי העם שככה לו, אשרי העם שה' א‑לוקיו!

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
הגיע הזמן לימין אמיתי

  מאמר מאת עמיעד כהן

כאן ביתי

  תושבת לוד: עדין מתפרעים...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם