התגלות ה' שלא פסקה לעולם Featured

 2 reuven sason

'ה' מסיני בא' – התגלות ה' שלא פסקה לעולם

 

הרב ראובן ששון

 

מעמד הר סיני הוא הרגע האדיר שבו נגלה הקב"ה עלינו ונתן לנו את תורתו. בכל שנה ושנה מתחדש האור הזה וניתנת לנו התורה מאת ה'. אפשר שהסוד העמוק של מסירת התורה טמון במשנה הראשונה במסכת אבות, העוסקת בשלשלת מסירת התורה. היא פותחת במילים "משה קיבל תורה מסיני". אינו מובן מדוע אמר 'מסיני' ולא 'מאת ה'', הרי משה קיבל את התורה מה' ולא מסיני. ואם כוונת המשנה לתאר את המקום שבו נתקבלה התורה, היה צריך לומר 'משה קיבל תורה בסיני'.

 

ונראה שנרמז כאן דבר עמוק, והוא טמון בפסוק "ה' מסיני בא וזרח משעיר למו הופיע בהר פארן וכו'", המתאר מסלול של התגלות ה'. בשונה מהמילה 'בסיני', שמתארת רק את המקום, המילה 'מסיני' היא תיאור של התגלות מתמשכת, כמי שאומר, התחלתי ללכת מירושלים, המשכתי מחברון ונחתי בבאר שבע. הווה אומר, 'משה קיבל תורה מסיני' בא לציין פתיחה של מסלול התגלות ה' – ה' הופיע מסיני לתת תורה, אך לא בכך הסתיימה התגלותו, אלא היא מתמשכת בכל הדורות כולם. האור האלוהי שהופיע על משה בסיני לא מש מבתי מדרשות, ואורו ושפע נבואתו נמשך בכל דור ודור דרך חכמי ישראל, שהם שלשלת מופלאה שדרכם מופיע האור האלוהי, בחינת "רוחי אשר עליך... לא ימושו מפיך ומפי זרעך וכו'".

 

המשנה באבות מתארת את שלשלת מסירת התורה – משה ליהושע ויהושע לזקנים וכו', אך היה אפשר לחשוב שכדרך מרוץ שליחים ה' היה רק הראשון ומסר למשה, ומשם ואילך התורה ממשיכה דרך אחרים בלעדיו חלילה. כדי להוציא מטעות זו לא כתבה המשנה 'משה קיבל תורה מה'' אלא 'מסיני', שהוא תיאור המקום אך בצורה המתארת התחלת של תהליך. ממש כמו הפסוק "ה' מסיני בא וזרח משעיר", שמתאר שלשלת של התגלות אלוהית. ומכאן נלמד שבסיני החל ה' להתגלות בנתינת התורה, אך שפעו לא פסק לעולם, כי הוא הבריח התיכון המבריח מן הקצה אל הקצה, הוא נותן חוכמה, ואורו וקדושתו מופיעים תמיד בפנימיות חכמי ישראל שבכל הדורות. כי בלי נוכחות ה' אין שום קיום ואין שום קדושה, ובלא התגלות אורו אי אפשר לאדם כלל להבין בתורה ולהתעצם בקדושתה.

 

אכן, מסיני התחיל הכול, ובסיני הוא השורש, וכל החידושים שבכל הדורות נסמכים מכוח תורת משה. אך חלילה לחשוב שההתגלות האלוהית הייתה רק בהתחלה, ומשם ואילך אור ה' הסתלק למרומים ונגנז, ותחתיו באו רק בני אדם. כי כל יסוד התורה ונשמתה הוא התגלות האלוהות אלינו, "והיא היתה המצאה אלוהית להדביק האדם באלוהותו להזדכך הנשמות לאור באור החיים האמיתיים" (ר"א אזולאי). וה' כביכול נתן את נפשו בתורה, כאומרו 'אנא נפשי כתיבת יהבית'. על כן ודאי הוא שכל חכמי הדורות כולם הם בחינת כלים ולבושים אל האור האלוהי אשר מסיני בא ונמשך בכל הדורות כולם.

 

מכאן נבין שיש שני ממדים של מסירת התורה – ברובד הגלוי התורה נמסרת לכל תלמיד מרבו, וכך קיימת שלשלת מופלאה של מסירת התורה שהחלה ממשה רבנו ונמשכת דרך תלמידי החכמים שבכל דור ודור. אך בממד נסתר באמת הקב"ה באורו הגדול הוא מלמד אותנו את התורה, "כי ה' יתן חכמה מפיו דעת ותבונה". הקב"ה משרה שכינתו על חכמי ישראל ומתגלה דרכם אל התלמידים, כדברי רבנו ניסים בדרשותיו. לפיכך ציוו חכמים שאדם צריך ללמוד תורה מרב הדומה בעיניו למלאך ה' צבאות, כי לא רק חוכמה שכלית ניתנת מהרב, אלא קדושה ואצילות רוח, שהיא סוד האור האלוהי המופיע בחוכמת התורה. ונמצא שהרב הוא חוליית החיבור שמקשרת את תלמידו להר סיני. ולפיכך ציוו חכמים "מורא רבך כמורא שמיים". ועוד זאת ידע כל אדם הניגש לעסוק בתורה שלפני אלוהיו הוא ניגש, ומתקרב אל ה' יתברך בקירוב הגדול ביותר שניתן להעלות ולשער, שאין כמותו.

 

וזהו יסוד ותוקף מעלת חכמי ישראל בכל הדורות, אשר הם הצינור להתגלות ה' בכל דור ודור, כי ה' יתברך מאציל אורו ורוחו עליהם לסייעם בהוראה ובהמשכיות התורה, והוא יתברך מלמד תורה לעמו ישראל דרך נשמת בחיריו, תלמידי החכמים הדבקים בקדושתו. ונמצא אותו דרך הדבקות בתלמידי חכמים, וכדרשת חז"ל "את ה' אלוהיך תירא – לרבות תלמידי חכמים". זהו תוקף סמכותם ויקרת מעלתם, לא רק מצד חוכמתם אלא בעיקר מצד שפעת אור ה', הנמשכת מסיני, ועוברת וחורזת בכל הדורות, דרך תלמידי החכמים שבדור.

 

שנזכה להידבק בתורה ובחכמיה באהבה ויראה כל הימים, אמן!

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
הגיע הזמן לימין אמיתי

  מאמר מאת עמיעד כהן

כאן ביתי

  תושבת לוד: עדין מתפרעים...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם