מי יתן כל עם ה' נביאים Featured

 2 reuven sason

 

השמש, הירח והכוכבים – "ומי יתן כל עם ה' נביאים"

 

הרב ראובן ששון

 

בפרשת השבוע מובא עניין האצלת הרוח ממשה רבנו אל שבעים הזקנים. ומייד לאחר מכן אלדד ומידד מתנבאים שמשה מת ויהושע מכניס את ישראל לארץ. יהושע מקנא למשה ואומר "אדוני משה כלאם", ומשה עונה ואומר "המקנא אתה לי ומי יתן כל עם ה' נביאים כי יתן ה' את רוחו עליהם", ויש להבין את משמעות הדברים.

 

חכמים מלמדים כי "פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה". כידוע, כשהחמה מאירה בגבורתה לא רואים שום כוכבים בשמיים, כי הם מתבטלים באורה העצום. לעומת זאת ללבנה אור מועט, ולכן יכולים הכוכבים להאיר עימה ואף לסייע לה להאיר לארץ. כך גם לגבי משה, הוא כחמה מאירה, ובעוצם גדולתו נושא את העם לבדו כאשר יישא האומן את היונק. כך היה במהלך כל דור המדבר.

 

אולם כאשר משה רבנו מבקש שלא לשאת את משא העם לבדו, ה' מסכים עימו ומאציל מרוחו לשבעים הזקנים. דבר זה רומז על התנוצצות התקופה החדשה, שהחמה עתידה לשקוע, והלבנה תהיה המושלת. הכוכבים המאירים עם החמה מסמלים דווקא את שקיעתה, כדרך העולם, שהכוכבים מתחילים להיראות עם דמדומי החמה, לקראת שקיעתה. נמצא שעצם המציאות שיש נביאים נוספים על משה היא השורש לנבואת אלדד ומידד. הם מתנבאים במחנה ואומרים את הסוד הפנימי הזה של שינויי ההנהגה, "משה מת ויהושע מכניס".

 

אך יהושע, משרת משה, הנאמן לו בכל לב, מקנא לו ואומר "אדוני משה כלאם". ובעומק דבריו עומדת טענה גדולה: הלא השמש מאירה הרבה יותר מהירח! ההבדל ביניהם הוא הבדל של יום ולילה! כשהחמה מאירה הכול בהיר, ואילו כשהלבנה מאירה יש חושך, ספק ובלבולים. כל עוד משה מנהיג את ישראל הנהגת ה' גלויה לעין כול, המן יורד מהשמיים, ישראל מושגחים בניסים ונפלאות. זוהי בחינת 'יום', שבו מציאות ה' בהירה ונהירה. הכניסה לארץ מסמלת תקופה אחרת, שבה האור הגדול ייגנז והנהגת ה' תתלבש בתוך העשייה האנושית, כדרך אור החמה שאינו מאיר ישירות אלא דרך הלבנה. זהו מצב שעלול לפתח חושך וכפירה, כי העשייה אנושית עלולה להסתיר את המקור שנותן את הכוח לעשות חיל.

 

אך משה מנגד עונה: "ומי יתן כל עם ה' נביאים, כי יתן ה' את רוחו עליהם". ובדבריו טמונה תשובה עמוקה ליהושע המלמדת לראות את הצד הטוב שבהנהגת הלבנה. אף שסילוקו של משה קשה קושי בל יתואר, מכל מקום משה מדריך את יהושע מהו האור של תקופת הלבנה. ראשית כול, "יתן ה' את רוחו עליהם": ה' הוא מנהיגנו, ולעולם לא יעזוב את עמו. שנית, בהנהגת הלבנה יש כוח מיוחד, והוא מעלת הרבים, בחינת הכוכבים "מי יתן כל עם ה' נביאים", בחינת "את המאור הקטן לממשלת הלילה ואת הכוכבים ויתן אותם אלוקים ברקיע השמים להאיר על הארץ". אכן, האור לא יופיע במקום אחד בעוצמה אדירה, אך מאידך יהיה פרוס על כוכבים רבים רבים, המוני בית ישראל, שתהיה רוח ה' עליהם, ויתעוררו יוזמות רבות של תורה וחסד, הגדולים עם הקטנים, וביחד יאירו את אור ה'. "ומצדיקים הרבים ככוכבים לעולם ועד".

 

לפעמים כשהחמה בגבורתה הלבבות רגועים, סומכים על המנהיג הגדול ואינם קמים להאיר בעצמם. אך בארץ ישראל חפץ ה' שתהיה הארת קודש כללית, ועם הלבנה והכוכבים הגדולים, הם גדולי ישראל שבכל דור, יקום כל אחד ואחד, יטהר ליבו ויקבל עליו אחריות להיות שותף בבניין הקודש של עם ישראל. ובתוך כולם תופיע סגולת הרבים, קדושת השכינה שנמשלה ללבנה, הנמצאת בקרב כלל ישראל.

 

ויש לדעת שמשה רבנו לעולם אינו מסתלק מעם ישראל, כי אור הלבנה והכוכבים מקורו בחמה, שהם מחזירים את האור שלה לכדור הארץ. כך גם כל הנביאים מקור השראתם מאורו של משה, שרוח משה נאצלה עליהם. וכיוצא בדבר כל חכמי ישראל יונקים שפע תורתם מהארת משה ומהתורה שלימד אותנו. אך מאידך משה בא ללמד אותנו את כוח ההנהגה בארץ ישראל, שהיא טמונה דווקא בהמוני בית ישראל שמצטרפים ביחד לכל דבר שבקדושה.

 

הרבה גדולי עולם הסתלקו מאיתנו בעשור האחרון, שהיו לפי ערכנו כאור החמה. אכן, לא אלמן ישראל וב"ה לא השבית לנו גואל, ויש תלמידי חכמים גדולים בקרבנו. ועם זאת ראוי שנשיב אל הלב את דברי משה להיות כולנו ככוכבים מאירים, וביחד, באחדות ובאהבה, נאיר אור של קודש ונקדם בכך את הגאולה השלמה במהרה, אמן!

 

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
אור חדש בציון

  יסודות הציונות: תכירו את...

לייקר כל יממה

  הטור של סיון רהב...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם