נחש הנחושת Featured

 2 reuven sason

 

נחש הנחושת – למצוא את השורש הרוחני ולהתפלל

הרב ראובן ששון

הפרשה מתארת שעם ישראל מואס במן, כמו שאומרים "ונפשנו קצה בלחם הקלוקל", וכעונש הקב"ה הביא עליהם את הנחשים השרפים. ולאחר שעשו תשובה הקב"ה מצווה את משה לעשות שרף, ומשה עושה נחש נחושת, ומי שנשכו נחש מביט עליו וניצל.

בפרשה זו טמון עומק גדול. מבואר בתורה שהמן מלמד שהשפע הרוחני הוא השורש של הלחם ושל השגשוג החומרי. כי זהו כלל גדול, שאין העולם הגשמי מתקיים אלא מכוח גרעין רוחני שמקיים אותו. והמן נועד "לְמַעַן הוֹדִיעֲךָ כִּי לֹא עַל הַלֶּחֶם לְבַדּוֹ יִחְיֶה הָאָדָם כִּי עַל כָּל מוֹצָא פִי ה' יִחְיֶה הָאָדָם", להורות שבתוך כל דבר גשמי שמזין את האדם יש שורש רוחני שהוא המקור שמהווה אומר.

המאיסה במן באה בסוף ארבעים השנה, כשעם ישראל מתקרב לשערי הארץ וכל מתי מדבר כבר מתו. לכאורה לא מובן מדוע 'נזכרו' עכשיו להתלונן. נראה לבאר שבעומק העניין זוהי תלונה של הדור שעתיד להיכנס לארץ, והיא מבטאת את רצונם לאכול דווקא מלחם הארץ, מעשה ידיהם. לכן לא רצו לחם שנבלע באיברים, היינו שכולו א‑לוהי. אלא שמתחת למאיסה מסתתרת סכנה של התנתקות מהמקור הא‑לוהי. כך דורשים חכמים, שעם המאיסה במן הייתה גם מאיסה בתורה. זוהי הסכנה הגדולה שיש בכניסה למרחב העשייה האנושית, שהאדם עלול לשכוח שה' הוא הנותן כוח לעשות חיל ולסבור שהכול הוא כוחי ועוצם ידי.

אנו רואים שה' מעניש אותם בנחשים השרפים, ולאחר שהם עושים תשובה הוא אומר למשה "עֲשֵׂה לְךָ שָׂרָף וְשִׂים אֹתוֹ עַל נֵס וְהָיָה כָּל הַנָּשׁוּךְ וְרָאָה אֹתוֹ וָחָי". אלא שכבר אמרו לנו חכמים במשנה שלא הנחש ממית "אלא בזמן שישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים היו מתרפאים". לאור משנה זו שואל האדמו"ר הזקן (לקוטי תורה חוקת ד"ה 'ויעש') שאם שעבוד הלב לה' הוא המרפא, מפני מה נצטווה משה לעשות נחש נחושת? די לומר להם שיסתכלו לשמיים וישעבדו את לבם לה' יתברך! כמו כן מדוע לעשות צורת נחש, שהוא דווקא מבטא את הרע, והיה ראוי לעשות צורת חיה טהורה או משהו שמבטא קדושה!

אלא, אומר אדמו"ר הזקן, יש כאן יסוד גדול: נחש הנחושת בא ללמד את עם ישראל שכל מה שיש למטה נובע מכך שיש לו שורש בעליונים. אפילו הרע, שהוא הנחש, באמת אינו נוצר מעצמו אלא מקבל חיותו מאת ה', כי לכל דבר יש כוונה תכליתית מלמעלה. אפילו הרע והצוררים מסובבים מאת ה' כדי לדחוק בעם ישראל לגלות את הטוב שבהם. וקל וחומר שכל השפע החומרי שיוצא מהארץ באמת בשורשו הוא משתלשל מלמעלה.

הציווי לעשות נחש ולשים אותו למעלה נועד להזכיר לעם ישראל להביט על השורש ולחבר בכך את הארץ לשמיים, את המרחב האנושי אל המקור הא‑לוהי. הקב"ה מבקש להראות לעם ישראל שכל דבר בעולם למטה ניזון משורש רוחני במרומים. הנחש שלמטה איננו יכול לעשות מאומה אלא מהכוח השופע בו. ובשעה שישראל הסתכלו כלפי מעלה וראו את נחש הנחושת הם הבינו והכירו במעמקי לבבם שהנחש למטה אינו עומד מכוח עצמו, ולכן מתוך שעבוד הלב לה' בוטל כוחו של הנחש עד שלא יכול היה להזיק. כיוצא בדבר נלמד למידה טובה – אי אפשר לאדם להצליח בעשייתו בעולם הזה אם לא יחבר את מרחב חייו לה'. ללא קדושה, ללא תורה, ללא דבקות א‑לוהית, לא רק שהאדם ייחסר מרוחניות אלא גם גשמיותו לא תוכל לעמוד. ברכת ה' היא תעשיר, וטובו וחסדו הם שורש כל ההצלחה שלנו.

זאת הסיבה שהקב"ה לא רק ציווה את משה שיורה לעם ישראל להתפלל לה', אלא יש כאן שני דברים: הסתכלות על נחש הנחושת ושעבוד הלב לה'. ומכאן נבין את שלמות התפילה– התפילה אינה 'בריחה' מהמציאות האנושית אלא מציאת השורש הרוחני שיש בתוך החיים. זהו היסוד הגדול של 'בכל דרכך דעהו'. כשאדם מסתכל על חייו במבט עמוק הוא מבין שכל החיים הם בית ספר לבניין הנפש, תיקון המידות ועילוי הרצון. זהו ממד העומק של כל מה שקורה לנו, בכל מעגלי החיים. המורכבות בפרנסה או בבריאות אינה רק אתגר גשמי אלא מסובבת מאת ה' למטרת עילוי המדרגה הרוחנית של האדם. זהו 'נחש הנחושת', השורש הרוחני של האתגר הגשמי. מתוך כך התפילה תמצא את מקומה ותשתלב באופן פשוט וטבעי, כי התפילה היא עילוי האדם וזיכוך לבבו, היא קושרת שמיים וארץ, מתקנת את השורש הרוחני, ובתיקונו גם הסבכים שבגשמיות יותרו, שכן כל האתגר הגשמי סובב בשביל הבניין הרוחני. יהי רצון שנזכה למצוא את ה' בחיינו ולהתפלל אליו בלב נאמן, אמן.

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
הגיע הזמן לימין אמיתי

  מאמר מאת עמיעד כהן

כאן ביתי

  תושבת לוד: עדין מתפרעים...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם