המלכת ה' בתקופת הקורונה Featured

 2 reuven sason

 

הרב ראובן ששון

כוח רב נתן הקב"ה לעם ישראל, שעל ידי עבודת התפילה שלנו בראש השנה ועל ידי תקיעות השופר אנו מעוררים את הרצון הא‑לוהי לבוא ולמלוך בעולם בשלמות. וכדברי הרמח"ל: "ביום ראש השנה האדון ברוך הוא עומד כביכול בבחינת מלך על עולמו, ועל כן הנה השעה ראויה להתפלל לפניו שיתגלה מלכותו לגמרי בעולם... ואמנם בזה צריכים אנו להתחזק כי זה כל טובנו וכל תוקפנו".

נראה שהשנה האחרונה הקב"ה מגלה יותר ויותר את מלכותו, את שליטתו העליונה, שהוא מנהל את הכול. בשנה זו עמדה האנושות בענווה לנוכח מוגבלויותיה בהכירה את חוסר האונים למראה הנגיף המשתולל בחוץ. הכרה זו יכולה להיות מופנית לתועלת רבה, להתוודע אל האדון היחיד, המנהל את עולמו, שאין עוד מלבדו. ההישענות על ה', הביטחון בו, פניית הלב אל גדולתו, כל אלה הם מרכיבים בהמלכת ה', בהכרה העמוקה של האדם שה' יתברך הוא בורא העולם ומנהיגו היחידי. הכרה זו תביא את האדם להכיר שיש תכלית א‑לוהית לבריאה ולהתמלא תחושת גודל ושליחות, להכיר שיש לחייו משמעות א‑לוהית.

אין בכוחנו להסביר את עומק התהליכים שהקב"ה סיבב בשנה האחרונה, אך בלא ספק ניכרת מלכותו, ניכר שה' מחולל סדר חדש בעולם. על כן ראוי לנו לעשות את החלק המוטל עלינו, כי זהו יסוד גדול שעומד בעומק מהות ראש השנה: מלכות ה' תלויה בעם ישראל, ומידת התגלותו והנהגתו את העולם תלויה בעומק רצוננו המתבטא בתפילות ראש השנה. אשר על כן, בשעה שאנו עומדים לנוכח תהליך מטלטל שמשנה את סדרי החיים של האנושות כולה, ראוי שנשיב אל לבבנו את גודל התפקיד שלנו בעת הזאת, לעמוד לפני ה' בתפילת ראש השנה ולבקש מלפניו: "מלוך על כל העולם כולו בכבודך והינשא על כל הארץ ביקרך וידע כל פעול כי אתה פעלתו". כי אמת הדבר, שמלכות ה' תלויה בנו. וכדברי חז"ל: "אמרו לפני מלכויות, כדי שתמליכוני עליכם".

'טעימה' מרזי התקיעות

בתורה כתובה מילה אחת על מהות ראש השנה ומצוות תקיעת שופר, "יום תרועה", וחכמים לומדים במידות שהתורה נדרשת בהם שיש לסבב את התרועה בתקיעה לפניה ולאחריה. בסודם של דברים מבואר שהתרועה רומזת על העולמות שנבראו, והתקיעה לאור שקדם לבריאה. כי למעשה קודם בריאת העולם היה הכול אור פשוט, ותהליך הבריאה הוא בחינת צמצום של האור הזה, והיינו יצירת גבולות כדי שייווצרו נבראים שונים ומרובים.

משל לצליל אחד ופשוט שמוסיפים לו עצירות שונות, כמו נגינה בחליל, שהקול הפשוט נעצר בצורות שונות על ידי הנקבים השונים של החליל, ובכך נשמעת מנגינה מגוונת. המצב קודם בריאת העולם נמשל לרוח העוברת בחליל בלי שום סתימת נקב ממנו. כך יוצא אוויר פשוט. הצמצום הוא בחינת הוספת הלחיצה בנקבי החליל, והמנגינה שנוצרה היא העולם שהתהווה.

זה סוד התקיעה והתרועה. התקיעה היא קול פשוט, בלי מעצורים, סוד האור הפשוט שקודם הבריאה. והתרועה היא למעשה סוד הצמצום העוצר את הקול הפשוט וממילא יוצר קולות מרובים, הרומזים על סוד הבריאה. החידוש שבתרועה אינו הקול אלא ההפסקות. הקול הוא אותו קול שכבר היה בתקיעה, אלא שכעת נוסף לו עיצור, צמצום, ועל ידי כך נוצרו הקולות המרובים.

כשיוצא מחליל קול פשוט אין בו זיופים, כי הוא קול אחד בלי חילוק כוחות. הזיוף מתחיל מהלחיצות השונות על נקבי החליל. אם לוחץ שלא במקומו ומוציא צליל שאינו תואם את המנגינה או לוחץ לחיצה קצרה או ארוכה או לחיצה חלקית וכיוצא בזה. ובנמשל: הקלקולים נובעים מהגבול. כשהנברא יחרוג מגבולו הראוי לו יהיה הדבר לפגם וקלקול. מהות הרע היא חריגה מהגבולות. כי כל דבר נברא בחוקו ובגבולותיו, ואם יצא מהם, יהיה קלקול לו ולזולתו. תיקון כל הקלקולים יהיה בכך שנחזור לשורש, אל הקול הפשוט שלפני כל המוגבלויות והקשיים.

בכל שנה מתחדשת ההוויה, מעין בריאת העולם הראשונה. לכן יש להשיב את ההוויה למקורה ולחדשה בשפע חדש ומתוקן. והדבר נרמז בתקיעות: התקיעה הראשונה רומזת לאור השורשי שקדם לעולם, שחבוי בעומק הלב. אנו מעוררים אותו ובכך מעניקים כוח להרים את כל פרטי החיים ולנצח את המחסומים הנרמזים בתרועה. ומתוך כך נחזור שוב אל היושר הפנימי שבקרבנו, לממש אותו בחיינו, ודבר זה נרמז בתקיעה האחרונה.

שנזכה להמליך את ה' עלינו בכל הלב. שנה טובה ומתוקה לכם, קוראים יקרים, עם כל בית ישראל, אמן!

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
אור חדש בציון

  יסודות הציונות: תכירו את...

לייקר כל יממה

  הטור של סיון רהב...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם