הכיצד נח נולד מהול? Featured

 2 reuven sason

 

הרב ראובן ששון

 

הכיצד נח נולד מהול ואברהם ערל?!

 

מבואר בספרים שנח נולד מהול ואברהם נולד ערל. היה מקום להתפלא על כך, שהלא ידועה מעלתו של אברהם על פני נח עד שאמרו שאילו היה נח בדורו של אברהם, לא היה נחשב לכלום. וכשדיברו חז"ל בהבדל בין אברהם לנח לימדונו שאברהם אבינו היה מסור למען ה', ומתוך אהבתו לכל היצור פעל לרומם את המציאות כולה, לעומת נח, שהיה צדיק לעצמו ולא מסר עצמו למען האנושות כולה.

 

כדי להבין זאת נתבונן בהבדל בין נח לאברהם: אברהם אבינו התמסר כדי לתקן את האנושות, להתמודד עם הרע ולהופכו לטוב. לעומתו הנטייה של נח, הצדיק התמים, הייתה להיבדל מהרע, להתרכז בתוך עצמו, בתיבה, ולעסוק בשימור הטוב לבדו.

 

ההבדלים ביניהם ניכרים לאחר מכן: המבול נקרא על שם נח – "מי נח" – כי להיבדלות של הצדיק מהרע בתוך התיבה יש שותפות בכך שבא המבול והרשעים אבדו לגמרי, ולא נתקנו ונעשו טובים. לעומת זאת המסירות של מי שחפץ בתיקון הכול גורמת להעלאת הניצוץ החבוי בתוך הרע. זהו מה שנרמז ביציאת לוט מתוך ההפכה, מתוך סדום ועמורה. ויציאתו של לוט היא התנוצצות אורו של משיח, שבא ממואב ועתיד להעלות את כל הטוב שגנוז בתוך כל הרע שבעולם.

 

יתר על כן, הצדיק המתבודד כביכול הציל את עצמו בשמירת עצמו בתוך התיבה, אך סופו עתיד ליפול, ותקום עליו הרשעה בתוך ביתו. זהו חם, שנעשה שורש לרשעה, והזיק לאביו, שסירס את נח, כך שלא יוכל לעשות פירות. עשיית פירות היא קידום העולם. ומי שזוכה לכך הוא מי שעסוק בתיקון העולם, בעילוי הטוב הגנוז ברע. כי בכך שהרע נתקן ונוסף אל הטוב, הטוב מתגדל יותר והעולם מתקדם.

 

מכאן נבין את הסיבה הפנימית לכך שנח נולד מהול ואברהם נולד ערל. העורלה היא נקודת הקישור אל הרע שקיים במציאות. קישור זה יכול מצד אחד להפיל את האדם למטה, ומצד שני לתת לו את ההזדמנות להעלות ולתקן את האנושות, להסיר את העורלה ממנה. בלא שייכות לעורלה אין שייכות בין הטוב ובין הרע, ונמצא הטוב מתבודד בעצמו וזונח את הרע בסיאובו וזוהמתו, בלי שום תקוות תיקון. להיות איש מהול כשכל העולם כולו ערל, מלא רעל וקלקול, אין זה תיקון שלם, כי זוהי בחינת היבדלות של הטוב מתוך הזנחת הרע.

 

דווקא הערלות של אברהם היא ביטוי למעלתו, לנקודת קישורו עם כל האנושות המקולקלת. אך מצד גדולת נשמתו לא ייפול אחר העורלה, לא ימשוך בעורלתו ולא יימשך אחריה. אלא אדרבה, יכרות את עורלתו, ומתוך כך יבוא גם לכרות את עורלת האנושות כולה. ובאמת מבואר בספרים שהעורלה היא השייכות ליצר הרע, והיא קיימת באדם בנקודת עורלת הלב, שלכן נצטוונו להמשיך ולמול עצמנו. זוהי מילת הלב על ידי הדיבור בתורה, בחינת 'מילת' הפה, "רוח ה' דיבר בי ומילתו על לשוני".

 

זהו שאמר הקב"ה לאברהם "התהלך לפני והיה תמים" – לא נאמר בו שהוא תמים בפועל אלא שתמימותו תצא אל הפועל בהליכתו והתקדמותו. ובאמת התמימות של אברהם, שלמותו, לא תצא אל הפועל בשלמות גמורה אלא בביעור הרע מכל האנושות כולה. לפיכך זרעו של אברהם ממשיכים להיוולד ערלים, בעלי נקודת זיקה עם הרע העולמי, וכל אחד כורת עורלתו ממנו וממשיך בכל ימי חייו למול עורלת לבבו. בכך נוצרת נקודת זיקה בין ישראל ונשמתם לכל סיגי הרע שבעולם, ועל ידי הזיקה הזאת יש בכוחם של ישראל לתקן את הכול עד שתסור העורלה כולה מכל האנושות.

 

אמת הדבר שנשמת ישראל הפנימית תמימה, ומעולם לא פגם בה שום מום. העורלה היא רק בחיצוניות, אך לא בנשמת ישראל הפנימית. את המדרגה הזו גילה משה רבנו, שנולד מהול, ונתמלא כל הבית כולו אורה. משה הוא סוד נשמת ישראל, ונרמז בשמו, משה, אשר עם האות נ', היא יום החמישים, שבו ניתנה תורה, נעשה 'נשמה'. העובדה שנולד מהול אינה כנח. כי הוא מבטא את השלמות הנשמתית, שהיא באמת שלמה לעולם. ובאמת בשונה מנח, שנבדל לעצמו, משה רבנו ראה בסבלות ישראל, וכאברהם אבינו, שהיה אכפתי לכל היצור, כן היה משה רבנו.

 

שנזכה שיסור הרע כלו מהעולם, ונדבק בה' בשלמות ובטהרה, בבניין המקדש במהרה, אמן!

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
אור חדש בציון

  יסודות הציונות: תכירו את...

לייקר כל יממה

  הטור של סיון רהב...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם