מעמד ברית המילה וקדושתו Featured

 2 reuven sason

 

הרב ראובן ששון

ידועים דברי חז"ל במדרש שישמעאל טען כלפי יצחק שהוא נימול כשהיה בן שלוש עשרה, כשהיה בדעתו, וסבל ברצונו, ואילו יצחק נימול בן שמונת ימים, בלא בחירה ובלא שהיה בדעתו. ולכאורה טענתו של ישמעאל חזקה, שכן אינו דומה מי שבא בברית כשהוא רוצה בכך, בהיותו בעל בחירה, ובין תינוק קטן, שעדיין אינו מפותח ברצונו ובבחירתו, ונמצא שברית זו אינה ביטוי לרצונו.

אלא שבאמת זוהי טעות גמורה. שכן הקשר שנוצר באמצעות הרצון ההדדי אינו החיבור העמוק ביותר. ברובד עמוק יותר קיים קשר של עצמיות, שהוא קשר מוכרח, חיבור בעצם הטבע, כקשר האב והבן. וכאן נקודת ההבדל בין ישראל לאומות העולם. עם ישראל הם בנים לה', ובמובן זה, כשם שהקשר בין אב לבנו הוא מוכרח, בעצם היצירה, כן הקשר בין הקב"ה ועם ישראל הוא קשר מוחלט מעצם יצירתם של ישראל, "עם זו יצרתי לי תהלתי יספרו". זהו קשר עמוק יותר מכל גילוי של האישיות, בבחירה וברצון, זוהי הזהות העצמית. כשם שנקודת החיבור של האדם לעצמו אינה עניין של בחירה ורצון אלא של טבע מוחלט, כן נקודת הקשר בין הקב"ה לעם ישראל, הוא אינו עומד ונוצר מכוח הרצון אלא מעצם הטבע.

מה שאין כן אצל ישמעאל וזרעו, שאין בהם המדרגה העצמית הזו, ואין טבעם חיבורם לה' כטבע הבן לאביו. אצלם נקודת החיבור עם ה' מתחילה מהבחירה והרצון, שהוא חיבור חיצוני, לעומת הקשר הטבעי שיש בעצם הסגולה של ישראל.

במעמד הברית גילוי שכינה מעל לכל טעם ודעת. כי בעת שבאה נכונות עצומה כל כך מלמטה, על ידי האב ובנו, עוקד והנעקד והמזבח, ממילא מתגברת האהבה מלמעלה, סוד ברית קודש, עוצם ההתקשרות, והקב"ה מתגלה באורו הגדול. גילוי שכינה זה מופיע כל נשמות כל הנוכחים במעמד הברית לעורר את האהבה הפנימית ולחוש את הברית העצמית שיש בקרבנו. לכן מעמד הברית איננו רק של הילד אלא של כל הנוכחים. הברית הנחקקת בין הילד ובין ה' יתברך וכניסתו לכללות ישראל מעוררת את הברית החקוקה אצל כל אחד מהנוכחים ופותחת את לבבו של כל אחד ואחד מבאי הברית לחדש שוב את ברית הדבקות והקשר עם ה', בריתו של אברהם אבינו.

על כן אצל ישמעאל באה הברית כשהיה בן שלוש עשרה שנה, בהיותו בעל בחירה. כי רק על ידי הרצון אפשר להם ליצור קשר עם ה'. לא כן אצל יצחק וכלל ילדי ישראל, שנקודת הקשר שלהם לה' באה עוד קודם ביאת הרצון והבחירה, בעת שרק נקודת העצמיות קיימת, קודם התפתחות לבושיה. והברית העצמית הזאת, הבאה קודם דעת ורצון, מבשרת שנקודת הקשר לה' מוחלטת, נצחית וקיימת לעולם. כי אין היא עומדת על הרצון האנושי הרופף, הנתון לעליות וירידות, אלא היא נוצרת מעצם הטבע, וכחיבור האדם לעצמו כן חיבור עם ישראל לה' יתברך. חיבור מוחלט ששום רוחות שבעולם ושום נפילות של הרצון לא יוכלו לערער אותו.

מכוח הברית הזאת ידע כל אחד מישראל שלעולם לא ניתק הקשר בינו ובין ה'. גם אם נפל במקומות הנמוכים ביותר, כל הנפילה היא ברצון ובבחירה החופשית, אך לא בסגולת נשמתו. וכשם שהבן לעולם יישאר בנו של אביו, גם אם ירחק ממנו מאוד, כך כל אחד מעם ישראל לעולם קשור ודבוק בה' יתברך בחיבור נצחי שלא ינתק לעולם.

ומכאן למעמד ברית המילה: זהו מעמד עליון מאוד, שכן הברית היא קשר העצמיות, שמביא לידי ביטוי את האהבה הגמורה שבין הקב"ה ועם ישראל. אין ביטוי גדול יותר מהמסירות הגמורה, דם ברית, מכאוב החיתוך, שהוא כקורבן.

ולכן כתוב בספרים שיש גילוי שכינה עצום וגדול בברית המילה. כי כשמלמטה באים ישראל קדושים לבטא דבקותם ובריתם עם ה', אין שום ספק שמתעוררת האהבה הגמורה מלמעלה, כמים הפנים לפנים, והקב"ה מתגלה באורו ומאיר אור פניו על הילד, על האב והאם ועל כל הנוכחים במעמד קדוש זה. וכך אומר הזוהר הקדוש (א צו ב): "מאן דקריב בריה לקרבנא דא... זכי למחזי קוב"ה אנפין באנפין בהאי יומא". כלומר, מי שמכניס בנו לברית זוכה לראות את הקב"ה פנים בפנים באותו היום. ה' מאיר בלבבו אור של שמחה וקדושה עליונה.

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
אור חדש בציון

  יסודות הציונות: תכירו את...

לייקר כל יממה

  הטור של סיון רהב...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם