סוד מלחמת עמלק Featured

 2 reuven sason

הרב ראובן ששון

סוד מלחמת עמלק והשיא של חג הפורים

לחג הפורים, כמו לכל חג ולכל מאורע גדול בישראל, יש תכלית עליונה שעומדת ביסוד הפורים וכל מאורעותיו. תכלית זו מופיעה בסוף, התוצר הסופי של כל המהלך והמאורעות. את התכלית הזו מלמדים אותנו חכמים, והיא סוד קבלה מחודשת של התורה – "הדור קבלוה בימי אחשורוש". אף שהתכלית באה באחרונה, באמת היא עומדת ביסוד הכול, והקב"ה, מסבב הסיבות ברוך הוא, גלגל את כל המאורעות כדי שתכלית זו תצא אל הפועל. אנו רואים שתחילת עניין הפורים היא שנאתו של המן-עמלק ומחשבתו לכלות חלילה את ישראל. נמצא שמסבב הסיבות ברוך הוא זימן את המן למטרה עליונה זו, שישובו ישראל ויקבלו את התורה במחודש. מכאן נבין שיש קשר עמוק בין שנאת עמלק ובין מתן תורה.

נתבונן בדבר: עמלק בא בעת שישראל מפוזרים ומפורדים, וסיבת התעוררותו מאת ה' היא כדי ליצור אחדות בקרב מחנה ישראל. כשעמלק רוצה חלילה להשמיד את כל ישראל – צדיקים, בינוניים ורשעים – ואינו עושה חלוקה, דבר זה מעורר את נקודת האחדות העמוקה שבקרב עם ישראל. שכן שורש הפילוג בעם נובע מהבדלי הדעות ואורחות החיים, וכשהמדד היחיד לבני אדם הוא הרובד ההתנהגותי, אזי באמת יש הבדל גדול בין אדם לחברו. כך, שמתמקדים ברובד הזה, יהיו חילוקים רבים בין אנשים. ולא רק בין צדיקים לרשעים אלא אף בין הצדיקים עצמם יימצאו הבדלים רבים שעלולים לחלק ולפלג את ישראל.

שנאתו של עמלק לישראל אינה מצד המעשים, שאם כן לא היה לו לשנוא את היהודים הנטמעים בתרבותו. שנאתו נובעת מהזהות העצמית. הוא אינו מחלק בין יהודי ליהודי ואינו מתבונן בהתנהגות ובתרבות של כל אחד. הוא מתנגד לעצם קיום עם ישראל, סגולה שחקוקה בקרבנו. לכן דווקא הוא מעורר את יסוד האחדות של ישראל ממש, כי הוא נוגע במכנה המשותף העמוק ביותר של כולנו, ובכך הוא מעוררו. עצם היותו מהווה איום על כל אחד מאיתנו, גורם שנחוש כולנו מאוחדים, וזה בחינת "צֹרֵר כָּל הַיְּהוּדִים", מלשון צרור, המאחד בין כולם.

וזהו שורש ההארה הגדולה של פורים, שמתגלית עצמות קדושת ישראל בעצם סגולת נשמתם, עוד קודם מעשיהם ופעולתם. ודבר זה נוגע בסוד האחדות העצמית שבין כל ישראל. לפיכך עיקר מצוות חג הפורים הוא בריבוי האהבה והאחדות: מתנות לאביונים, משלוח מנות וסעודת יין, כולם מרבים אהבה ומסירים חומות מפרידות. הכול מתוקף קדושת הפורים המאיר בלבבותינו.

ומכאן לתכלית העליונה – קבלה מחודשת של התורה. בסוף פרשת בשלח אנו מוצאים שעמלק מגיע לפני מתן תורה. ומכאן נבין שתכליתו היא ליצור אחדות, שכן מבואר במדרש שאין אפשרות לישראל לקבל את התורה בלי היותם מאוחדים. ודבר זה נפעל מכוח שנאת עמלק, שסיבב את מה שמבואר לאחר מכן, "וַיִּחַן שָׁם יִשְׂרָאֵל נֶגֶד הָהָר", כאיש אחד בלב אחד. התורה אינה יכולה להתגלות בעולם אלא כשעם ישראל מאוחדים. ולכן קודם מתן תורה בא עמלק לעורר על האחדות.

וזהו שאנו מוצאים בימי מרדכי ואסתר, שקיבלו את התורה מחדש, והדבר נעוץ מכוח אחדות ישראל שבאה עקב איומו של המן. ודבר זה הוא שיא כיליונו של עמלק, שכן כל חשקו הוא להסתיר את אור הא‑לוהות, בחינת "כי יד על כס י‑ה", ונמצא שונהפוך הוא, התגלה האור העליון ביותר, סוד התורה ברוממותה.

כללו של דבר, התורה ניתנת לישראל דווקא כשהם מאוחדים. ודבר זה נרמז במה שאמרו חכמים (משנה, עוקצין ג, יב) שלא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום, ולפיכך בירכם בשלום, שנאמר "ה' עֹז לְעַמּוֹ יִתֵּן ה' יְבָרֵךְ אֶת עַמּוֹ בַשָּׁלוֹם" (תהלים כט, יא). חז"ל מורים שהשלום הוא בחינת כלי מחזיק ברכה, שהוא הכלי. ויש לשאול מהי הברכה? זאת התורה, שהיא שורש הברכה והיא השפע העליון. וזה ממש סוד הכתוב "ה' עֹז לְעַמּוֹ יִתֵּן", ואין עוז אלא תורה. וכיצד הוא נותן לישראל את העוז? "ה' יְבָרֵךְ אֶת עַמּוֹ בַשָּׁלוֹם", כלומר באמצעות השלום והאהבה ביניהם. והיינו שמשמעות הכתוב היא "ה' עֹז לְעַמּוֹ יִתֵּן", ובעבור זאת הוא "יְבָרֵךְ אֶת עַמּוֹ בַשָּׁלוֹם", כדי שיוכלו לקבל את העוז.

זוהי פעולתו הגדולה של מרדכי, שהיה "דֹּרֵשׁ טוֹב לְעַמּוֹ וְדֹבֵר שָׁלוֹם לְכָל זַרְעוֹ". אין טוב אלא תורה, שנאמר "כִּי לֶקַח טוֹב נָתַתִּי לָכֶם" (משלי ד, ב), והוא סוד הדור קיבלוה. וכיצד עשה זאת – על ידי "דובר שלום לכל זרעו". סוד ה' יברך את עמו בשלום, שהוא הכלי הממשיך אור התורה לישראל.

שנזכה להתאחד בכל לב ומתוך כך לקבל אור התורה מחדש באהבה ובנפש חפצה. פורים שמח!

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
היהודי הראשון

  הטור של סיון רהב...

כל מנצח צריך תזמורת

  הטור של סיון רהב...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

עדן 050-903-1533

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם