המאבק בפורים על האחדות Featured

 2 reuven sason

 

 

 

המאבק בפורים – 'מפוזר ומפורד' מול 'כנוס את כל היהודים'

הרב ראובן ששון

בפורים באה גאולה גדולה לישראל, וגאולה זו נעשתה במסירות עצומה על ידי מרדכי ואסתר. המגילה מבארת לנו את דרכיהם ופעולותיהם של מרדכי ואסתר שבאמצעותן באה התשועה הגדולה הזאת. ויש לנו להתבונן בעומק פעולתם ולהבין סוד משמעות המעשים האדירים שעשו שני קדושי ישראל אלה כדי שנהיה לומדים מהם אל דורנו זה, דור של גאולה.

כדי להבין את פעולתם של מרדכי ואסתר יש לנו ראשית כול לראות את דרכו של האויב הגדול שעמד לישראל. המן הרשע ביקש להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. כשבא המן לפני אחשוורוש ורצה לשכנעו לכלות חלילה את ישראל, אזי בא ונימוק בפיו מדוע לכלותם: "יֶשְׁנוֹ עַם אֶחָד מְפֻזָּר וּמְפֹרָד בֵּין הָעַמִּים" (אסתר ג, ח), והוא המשפט העיקרי, ראש ושורש המחשבה מדוע ניתן חלילה לפגוע בעם ישראל. הנקודה העיקרית היא עניין הפירוד בעם ישראל, ועמלק מתעורר לפגוע בעם ה' כשהם מפורדים.

השורש של הפירוד נעוץ במילה 'ישנו', שעליה דרשו חכמים שהיא מלשון שינה, שישראל ישנו מהמצוות. התורה והמצוות מאירים את הנשמה, ושכישראל מקושרים אל התורה והמצוות בשלמות נוצרת אחדות עמוקה מכוח הנשמה. כמו שאומר רש"י על הפסוק "וַיִּחַן שָׁם יִשְׂרָאֵל נֶגֶד הָהָר" (שמות יח, ב): "כאיש אחד בלב אחד", כשכולם מחוברים לאותו ערך עליון וקדוש של התורה. אך כשישנים ממנו, אזי מתפרדים, כי אין ערך אחדותי שמאגד את האומה, וכל אחד נוהה אחר רצונותיו האישיים. ואף שבשורש הנשמה כולם קשורים, מכל מקום אם באופן גלוי יש התמוטטות ערכית, ולא הולכים אחר התוכן העצמי המאחד בינינו, שהוא דבר ה', ערכי הקודש והמוסר, אזי כל אחד נוהה אחר תאוותיו, והמחלוקות מתרבות חלילה.

כשבא מרדכי ללחום בהמן הייתה הנקודה העיקרית לתקן עניין זה, בסוד "לֵךְ כְּנוֹס אֶת כָּל הַיְּהוּדִים" (אסתר ד, טז). היינו שמרדכי הבין שהנקודה העיקרית היא האחדות, וכך לא יוכל המן לפגוע בישראל כלל. לכן פעל לאחד את ישראל.

ויש לדעת שישראל נוסדו בסוד פנימיות וחיצוניות. ובפנימיות הרי שישראל תמיד מחוברים ומאוחדים, כי אב אחד לכולנו ונשמה אחת בתוכנו. כל הפירודים והמריבות אינם אלא בחיצוניות, בבלבול הדעת והמחשבה, אך לא ברצון הלב הפנימי ביותר. באמת כל חטאי ישראל באים מהשפעות זרות וחיצוניות, אך לעולם לא תזוז נקודת הקודש הפנימי ממקומו, שהוא דבקות בה', ואחדות ישראל כאחד ממש. והוא כלל גדול המבואר בספרים הקדושים, שפנימיות ישראל היא נקודת הקודש, ועיקר עבודת התיקון הוא על ידי חשיפת הפנימיות וגילויה. שעל ידי כך מתחבר האדם אל רצונו העצמי הפנימי ומיישר דרכיו לאורה עד שבא לידי תשובה ותיקון שלם.

וזה יסוד עבודת הסנגוריה על ישראל, שמדבר טוב על עם ישראל, והיינו שמביט על הפנימיות ומסנגר על ישראל ועומד לפני ה' יתברך ללמד זכות על ישראל, בחינת 'דורש טוב לעמו', לבאר שפנימיות ישראל טובה, וכל מעשיהם הרעים 'לא עשו אלא לפנים', בחיצוניות, ולא מתוך רצון אמיתי, ואדרבה, בעומק לבבם מבקשי ה' המה ומלאי צער על הריחוק מאת פניו יתברך, ועל כן ראוי להתגלות אליהם ולחשוף סוד הפנימיות, להאיר בהם אור קודש וטהרת נשמה ולסייעם לבוא אל רצונם העצמי האמיתי החבוי מהם.

זוהי המלאכה המוטלת על עובדי ה' בכל הדורות, לגלות את הפנימיות, לחשוף את נקודת הקודש הפנימית. ובאמת, על ידי כך יתמוססו כל המחלוקות והפירודים, שהם באמת תוצר של החיצוניות לבדה ולא של הפנימיות האמיתית. כל המריבות בינינו נובעות מכך שאיננו מחוברים למי שאנו באמת, לאור הפנימי שבנו. וככל שנגלה אותו, כך נאיר את הנשמה האחת שבתוכנו, והיא תשטוף באורה ובאהבתה את כולנו ותאחד אותנו ממש, כאיש אחד בלב אחד.

זוהי הייחודיות של פורים, חג שכולו אחדות, בהסרת כל המסכות והחיצוניות ובגילוי הפנימיות האמיתית על ידי שמחת היין ומשלוח מנות. ומתוך אחדות זו נאיר ונקדש את העולם כולו, כמו בימים ההם, כך בזמן הזה, אמן כן יהי רצון!

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
אור חדש בציון

  יסודות הציונות: תכירו את...

לייקר כל יממה

  הטור של סיון רהב...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם