לתקן את הלוחות השבורים Featured

 2 reuven sason

הרב ראובן ששון

בזוהר הקדוש (ב, קצה א) מבואר שהלוחות נשברו מחמת שנסתלקו מהם האותיות כתוצאה מחטאם של ישראל. בכך נעשו הלוחות כבדים, ועל כן נפלו מידי משה. וזו לשונו הקדושה: "והא אוקימנא דאינון אתייקרו (נעשו כבדים) על ידוי (על ידי משה) ונפלו ואתברו (ונפלו ונשברו). מאי טעמא – בגין דפרחו אתוון מגו לוחי אבנין (מדוע? מפני שפרחו מהם האותיות)".

הווה אומר, בחטאם של ישראל נסתלקה הרוחניות של התורה למרומים, ונותרו רק האבנים, הרומזות על הגוף, ובכך נעשו הלוחות כבדים. טמון כאן יסוד גדול הרומז על עניין סילוק הנשמה מהגוף ומהחיים החומריים, שעל ידי כך נעשה הגוף כבד. סיבת הדבר היא שה' הוא מקור החיים, והחיות הא‑לוהית מרוממת ומנשאת את הגשמיות ועושה אותה קלה.

יסוד זה הוא שורש גדול לכל ענייני חיי האדם בעולם הזה, כי מציאות החיים החומרית כשלעצמה הרי היא כבדה, ובלא נוכחות האור הא‑לוהי יהיו חיי האדם קשים ומלאי עמל. כמו שאנו רואים בחטא הקדמוני, שאדם הראשון בחטאו סילק את אור השכינה מהארץ, וממילא נתקל בקשיי החיים, בזיעת אפיך, וקוץ ודרדר, וסופו המוות, שהוא התפוררות הגוף. והכול נובע מחמת סילוק האור. כי שורש כל הברכה הוא בנוכחות האור הא‑לוהי, וכשמסתלק האור חלילה, אזי נעשים ענייני העולם הזה כבדים וקשים, כאומרו "וְכַעֲבֹות הָּעֲגָּלָּה חַטָּאָּה" (ישעיה ה, יח).

וזה מה שאמרו חכמים באבות (ג, ה) שכל המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. כי עסק התורה ולימודה מחדיר לאדם את אור ה', והרי זה ממש כמו כניסת נשמה אל הגוף, שבכך נעשה הגוף חי הנושא את עצמו, "ארון נושא את נושאיו" (ילקוט שמעוני שמואל ב, קמב), ונעשים חייו קלים, נעימים ומתוקים, ועוברים ממנו עול דרך ארץ ומשא החיים החומריים.

את העובדה שבסילוק אור התורה נעשה כבדות החיים, את העיקרון הזה מצינו גם בידי משה, שנעשו כבדות במלחמת עמלק. מבואר שישראל רפו ידיהם מהתורה, ואז בא עמלק. ובמלחמת עמלק הזו כתוב "וִידֵי מֹשֶׁה כְּבֵדִים". וסוד העניין בא לרמוז שמשה הוא בחינת התורה, וכשישראל חלילה אינם משעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, הרי שידי משה בעצמן נעשות כבדות מחמת סילוק האור. ממש כמו הלוחות שנעשו כבדים מחמת סילוק האותיות.

את התיקון לכך נוכל גם ללמוד מידי משה, ששם נרמז שהחיזוק הוא בהתחזקות בתורה עם תפילה וגמילות חסדים, כי החולשה בתורה נבעה כתוצאה מעורלת הלב והמידות הפגומות, והן נתקנות על ידי התפילה וגמילות החסדים, שהיא תיקון המידות.

את היסוד זה מצינו ברמז באותה התחבולה שעשו אהרן וחור לחזק את ידי משה, כמו שנאמר "וַיִּקְחוּ אֶבֶן וַיָּשִׂימוּ תַחְתָּיו וַיֵּשֶׁב עָלֶיהָ וְאַהֲרֹן וְחוּר תָּמְכוּ בְיָדָיו מִזֶּה אֶחָד וּמִזֶּה אֶחָד" (אגב נציין רמז המובא בפסוק, שמזכיר 'מזה אחד ומזה אחד', והוא בא לרמוז על הלוחות כאומרו "מִזֶּה וּמִזֶּה הֵם כְּתֻבִים", שהם סוד האותיות שבלוחות. ולכן כשחטאו רמז לו "קוּם רֵד מַהֵר מִזֶּה", כי נסתלק בחינת 'זה', שהוא סוד האותיות).

וכאשר נסתלקו מהלוחות, בחינת ידי משה כבדים, אזי התחבולה היא על ידי אהרן וחור שתמכו בידיו. והוא בחינת תפילה וגמילות חסדים, שתומכים את התורה. כי חור הוא בנה של מרים, ונמצא שהם שלושת הרועים, אהרן, משה ומרים, ומבואר בזוהר שאהרן ומרים הם התמיכה למשה. אהרן שהוא ב'ימין משה', בחינת גמילות חסדים, שהייתה דרכו של אהרן להרבות שלום ואהבה. ומרים היא בחינת תפילה, סוד באר שהיא מים הבאים מלמטה, כתנועת התפילה כנודע.

ומכאן אנו למדים שכדי שתהא התורה מתקיימת בקרבנו, ולא חלילה תשתבר, צריכים אנו לחזק את עצמנו במידות טובות ובטהרת הלב, גמילות חסדים ותפילה, ועל ידי כך תהא התורה מאירה את לבבנו, ושכינת ה' תחדור ותשכון קבע בקרבנו. שנזכה!

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
אור חדש בציון

  יסודות הציונות: תכירו את...

לייקר כל יממה

  הטור של סיון רהב...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם