Print this page

שלבי הגאולה וצעדיה Featured

 2 reuven sason

הרב ראובן ששון

בספרים מבואר שתהליך הגאולה הוא כמו תהליך לידה והתפתחות של ילד. כל אדם בתחילה מתפתח בגופו, לאחר מכן בכוחות נפשו ומידותיו, ומשם מתפתחת קומת הדעת והמחשבה, ורק לאחר מכן מופיע הרצון העמוק המבקש את הייעוד והתכלית האמיתית של החיים, את נקודת הנשמה ואורה. וכך אנו רואים שדווקא אנשים מבוגרים סובבים בצורה עמוקה סביב שאלת הזהות והייעוד העצמי.

כך הוא בחיי הפרט, וכן הוא בכלל עם ישראל. צריכים אנו להיות נאמנים לעצמיותנו, ומתוך כך דבקים בא‑לוהינו. אם עם ישראל חלש ומדולדל, מנותק מעצמו ומשועבד לרוחות הגויים ולטומאתם, הוא לא יוכל לדעת את ה' באמת. האומה צרכיה להיות מלאת חוסן בגופה, בנפשה וברוחה, ומתוך כך תאיר בקרבה נשמתה הגדולה, אור השכינה, ועל ידי כך תתרומם להתגלות העליונה של הקב"ה עלינו.

את העיקרון הזה ניתן לראות בגאולה הראשונה, שהיא יסוד הגאולות הבאות. שלבי גאולת מצרים החלו בגאולת הגוף, ולאחריה בחיזוק הנפש, בסוד ספירת העומר, שהוא תיקון מידות הנפש, ורק מתוך כך באה הופעת ה' עלינו בהר סיני. יציאת מצרים מכוונת לגאולת הגוף של עם ישראל, ללידת הכוחות שלהם ויציאתם ממצר ושעבוד. ואולם השלב הזה אינו סוף הבניין, ואדרבה, חירות הגוף והנפש מעוררות את הצימאון של הנשמה אל הייעוד והתכלית שלה. לכן מתוך גאולת מצרים וספירת העומר באה ההשתוקקות אל התגלות ה', הדבקות הא‑לוהית, שהיא משוש חייה של הנשמה. זוהי התורה, שהיא דבר ה', הופעת שמו יתברך, והיא חושפת את קדושת הנשמות שלנו ומגלה את אורן.

מעמד הר סיני הוא צעד מהותי בחירות ובגאולה שלנו, כי במעמד זה נפגשנו עם הפנימיות האמיתית שלנו, סוד הנשמה שלנו. מעמד זה יצק את הייעוד והמשמעות לכל הקומות הבסיסיות יותר – כוחות הגוף והנפש התמלאו תוכן נצחי וקדוש. זהו שאמרו חכמים: "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה" (אבות ו, ב). כי בלי תורה האדם אינו מחובר לנקודת נשמתו ואורו העצמי ואינו יכול להגשים את ייעודו ושליחותו ולממש את אשר מבקשת עצמיותו. ואף אם יהיו לו כוחות רבים, מכל מקום הוא עלול להגשים חלומות צדדיים ולא את מאווייו העמוקים והפנימיים. רק בהתגלות הקודש, הופעת שם ה' עלינו, יתבהרו חיינו ותופיע בנו הנשמה, וממילא ינותבו כל כוחות האדם בשביל לגלותה בחיים.

כן הוא הסדר של הגאולה האחרונה. הצעדים הראשונים החלו בפורקן עול הגויים ובבנייה החומרית של האומה. קיבוץ גלויות ובניין הארץ הם כלידת הילד שהופיע לאור עולם. אך אלו הם הצעדים הראשונים, ומשם החלה האומה לצעוד אל חיזוק החוסן הנפשי, הבראת כוחות החיים מקשיי הגלות. לאחר צעדים אלו יתעורר הצימאון העמוק יותר של הנשמה אל תכלית החיים ואל הייעוד. או אז תלך האומה ותכיר מעומק חייה את הצורך האדיר לדעת את ה', לדבוק באור הנשמה ולצקת משמעות קודש עמוקה לכל רובדי החיים שלנו כאן.

זהו השלב המתואר בנביא (עמוס ח, יא–יג): "הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה' אֱ‑לֹהִים וְהִשְׁלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ לֹא רָעָב לַלֶּחֶם וְלֹא צָמָא לַמַּיִם כִּי אִם לִשְׁמֹעַ אֵת דִּבְרֵי ה'". כל עוד האדם בילדותו, הוא אינו כואב את כאבי חיפוש המשמעות ומילוי תוכן החיים. הוא עסוק בפיתוח עצמו. אך לאחר שלב זה הנשמה הפנימית מבקשת להיוולד, ואז האדם חש בצורה עמוקה את הצורך בתוכן לחייו. שאלת זהותו העצמית נעשית דוקרת בצורה עמוקה וחודרת עד שאינה נותנת מנוחה. זהו השלב המתואר בנביא (הושע ג, ה): "אַחַר יָשֻׁבוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וּבִקְשׁוּ אֶת ה' אֱ‑לֹהֵיהֶם וְאֵת דָּוִד מַלְכָּם וּפָחֲדוּ אֶל ה' וְאֶל טוּבוֹ בְּאַחֲרִית הַיָּמִים". והיינו שלאחר שישובו בני ישראל אל הארץ, אז יתעוררו לבקש את ה' (ראו מצודות שם).

זה הדור שלנו, שבו שאלת הזהות היא השאלה העיקרית והחיפוש אחר מילוי ותוכן לחיים נעשה חזק ומשמעותי. כמובן, קיימים אתגרים מיוחדים בדורנו, כי בשעה שקומת הזהות מבקשת להיוולד באות רוחות זרות המנסות להציע זהויות מקולקלות ופסולות, הרחוקות מהזהות העצמית של עם ישראל.

זהו השלב הנוכחי של הגאולה, לידת הנשמה והתגלות זהות הקודש שלנו. על כן באותו הכוח שבו עלו אבותינו ארצה לבנותה, אנו צריכים בעת הזאת להעמיק באוצרות התורה ולהוציא לאור את הרבדים העמוקים שבעצמיותנו, את עומק זהותנו הרוחנית והנשמתית, ולהאירה לכל הלבבות. מתוך כך נבוא בשמחה ובצימאון אדיר לבקש דעת ה', לדבוק בשמו יתברך, "לְשִׁמְךָ וּלְזִכְרְךָ תַּאֲוַת נָפֶשׁ", ותהא האומה נוהרת אל ה' ואל טובו ומבקשת תורתו וזיו שכינתו. שנזכה!

lead:

קיבוץ גלויות ובניין הארץ הם כלידת הילד שהופיע לאור עולם. אך אלו הם הצעדים הראשונים, ומשם החלה האומה לצעוד אל חיזוק החוסן הנפשי, הבראת כוחות החיים מקשיי הגלות. לאחר צעדים אלו יתעורר הצימאון העמוק יותר של הנשמה אל תכלית החיים ואל הייעוד. או אז תלך האומה ותכיר מעומק חייה את הצורך האדיר לדעת את ה'

אולי יעניין אותך גם