איך ראוי להיכנס לביה"כ? Featured

 2 reuven sason

הרב ראובן ששון

'בזאת יבוא אהרן אל הקודש' – איך ראוי להיכנס לבית כנסת

 

פרשתנו עוסקת בתנאים הנדרשים לכניסה אל קודש הקודשים הן מבחינת הזמן, הן מבחינת האדם ופעולותיו. כך מצווה הקב"ה את אהרן הכוהן (ויקרא טז, א–ג): "וַיֹּאמֶר ה' אֶל משֶׁה דַּבֵּר אֶל אַהֲרֹן... וְאַל יָבֹא בְכָל עֵת אֶל הַקֹּדֶשׁ מִבֵּית לַפָּרֹכֶת אֶל פְּנֵי הַכַּפֹּרֶת אֲשֶׁר עַל הָאָרֹן". מקום קודש הקודשים הוא המקום שבו בוהק ומאיר האור הא‑לוהי בגילוי עצום, וכשנכנס הכוהן הגדול לשם הוא עומד לפני ה' יתברך במעמד העליון ביותר, שהוא התכלית והשיא של עמידת האדם מול הא‑לוהים.

 

אף שהתורה מדברת על המעמד העליון בקודש הקודשים, ראוי שנלמד מכאן להתבונן על העמידה של כל אחד מאיתנו לפני ה' בכניסתו לבית הכנסת, שהוא בית מקדש מעט, כי כל אחד מאיתנו זוכה לעמוד לפני ה', וראוי שנכין את עצמנו בכל פעם למעמד עליון זה. ויש לדעת שהעמידה לפני ה' היא שורש השורשים בעבודת ה', שכן הקב"ה מחיה את הכול, הוא שורש הכול, הוא הבורא ומנהיג ומכוון כל אחד ואחד, והרגעים של העמידה לפני ה' הם הדבקות בנקודה הפנימית והעצמית ביותר של האדם.

 

התנאי הראשון לכניסה אל הקודש הוא מה שאומרת התורה "וְאַל יָבֹא בְכָל עֵת אֶל הַקֹּדֶשׁ". התורה מצווה את אהרן שלא ייכנס אל הקודש אלא לאחר הכנות מרובות, ובכך מדגישה לנו את ההבדלה העצומה שבין מקום הקודש ובין שאר המקומות, שלכן צריך להבדיל עצמו מכל המקומות ולייחד עצמו אל הכניסה העליונה הזאת.

 

מכאן נלמד שהיסוד הראשון לכניסה לבית הכנסת הוא ההבדלה שאנו צריכים לעשות בין מקום המקדש ובין שאר המקומות. צריכים אנו לדעת שהכניסה לבית הכנסת היא כניסה למקום אחר, לביתו של הקב"ה. עלינו להרגיש את ההבדל בין בית הכנסת ובין שאר העולם. צריך האדם להסיר מתוך נפשו את כל אווירת החומריות וקלות הראש, את כל של שטף החיים, קודם שייכנס. הפסוק "וְאַל יָבֹא בְכָל עֵת אֶל הַקֹּדֶשׁ" מורה שיש לשים כעין 'תמרור עצור' לפני בית כנסת, שנעצור ונבחן כיצד אנחנו נכנסים לבית הכנסת: האם אנחנו עומדים בדעתנו על משמעות המקום, על מי ששיכן שמו במקום הזה? האם אנחנו נכנסים בצורה ראויה? האם הסרנו את כל האבק שעל הרגליים ושעל הנפש? האם הסרנו מחשבות חיצוניות ומצבי נפש רדודים קודם שבאנו למקום הקודש? זה מה שאנחנו צריכים ללמוד: אל יבוא בכל עת אל הקודש, לא בכל מצב נכנסים לבית הכנסת, צריך הכנה, צריך שימת לב, צריך להבדיל בין קודש לחול.

 

זהו שאמרו חכמים שצריך להיכנס שיעור שני פתחים לבית הכנסת (ברכות ח ע"א), כמו שבשבת ראשית כול האדם מסיר את בגדי החול ולאחר מכן טובל ולובש בגדי שבת, כן בבית הכנסת, בפתח הראשון צריך להסיר לבושי חול, ובפתח השני עליו ללבוש את לבוש הקודש, ההתכווננות לעמידה לפני ה'.

 

התנאי הבא מבואר בתורה: "בְּזֹאת יָבֹא אַהֲרֹן אֶל הַקֹּדֶשׁ בְּפַר בֶּן בָּקָר לְחַטָּאת וְאַיִל לְעֹלָה" (ויקרא טז, ג). הקורבנות הם עבודה רוחנית, כי זוהי מהות הקורבן, להאיר אור רוחני, ולכן נוכל ללמוד מכאן את העבודה הרוחנית שלנו. במובן זה פר החטאת הוא עניין התשובה, כי זה עניין החטאת, שהוא תשובה על חטא. נמצא שהדבר הבא שצריך האדם לעשות בכניסה לבית הכנסת הוא התשובה, לקבל עליו מצוות עשה של התשובה ולהרהר תשובה בליבו על כל חטאיו. התשובה פועלת על נפש האדם להסיר מנפשו את הרשמים המלוכלכים ולעורר בקרבו רוח של טהרה וקדושה. לאחר הכניסה הפיזית המכבדת צריך האדם להכניס את נפשו אל הקודש, ודבר זה נעשה ראשית כול על ידי הרהור התשובה. מבואר בספרים שהרהור התשובה מעורר את נשמת האדם בקרבו ומגביר את רצונות הקדושה שבלבבו. לכן על ידי מחשבת התשובה הלב מסיר מעליו אבק ועפר ומתעורר אל האור והקודש בבואו לעמוד לפני קונו.

 

הקורבן השני הוא איל לעולה, העולה עולה כליל לה'. העולה מבטאת את נקודת ההתבטלות של האדם לה' ואת מסירות הנפש למען שמו. זוהי נקודת השיא שבה האדם מכיר שכל ישותו היא ניצוץ מאור ה' והלב מתעורר להידבק ולהתאחד בשלמות עם מקורו ושורש חייו, אור ה' יתברך.

 

מתוך הכנות אלו, הכניסה המכבדת, התשובה וההתבטלות לה', יוכל הלב להתעורר ולהיפתח, ובכך נזכה להתפלל לה' באמת ובדבקות. שנזכה!

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
הגיע הזמן לימין אמיתי

  מאמר מאת עמיעד כהן

כאן ביתי

  תושבת לוד: עדין מתפרעים...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם