חשיבותו של חינוך אינדיבידואלי

pash 790

הרב אמנון בזק

בפרשתנו מתאר רש"ר הירש את אחד מעיקרי השקפתו החינוכית, המופיע כמה וכמה פעמים בכתביו השונים, והוא הצורך בחינוך אינדיבידואלי, המותאם באופן אישי לחניך, והסכנה שיש בהכנסת חניך למסגרת שאינה מתאימה לו. הבסיס להשקפתו זו מונח בסיפורם של יעקב ועשו.

נקודת המוצא של רש"ר הירש היא המדרש המתאר את תהליך חינוכם של יעקב ועשו: "כל י"ג שנה שניהם הולכים לבית הספר ושניהם באים מבית הספר, לאחר י"ג שנה זה היה הולך לבתי מדרשות וזה היה הולך לבתי עבודת כוכבים" (בראשית רבה סג, י). רש"ר רואה בכך ביקורת על דרכם החינוכית של יצחק ורבקה: "הניגוד העמוק שבין נכדי אברהם מקורו העיקרי היה לא רק בתכונותיהם, אלא גם בחינוכם הלקוי. כל עוד היו קטנים, לא שמו לב להבדלי נטיותיהם הנסתרות, תורה אחת וחינוך אחד העניקו לשניהם, ושכחו כלל גדול בחינוך: 'חנוך לנער על פי דרכו' וגו' (משלי כ"ב, ו). יש לכוון את החניך בהתאם לדרכו המיוחדת לו בעתיד, ההולמת את התכונות והנטיות הרדומות בעמקי נפשו, וכך לחנך אותו לקראת המטרה הטהורה, האנושית והיהודית כאחת. התפקיד היהודי הגדול אחד ויחיד בעיקרו, אך דרכי הגשמתו רבות ורב-גוניות, כריבוי תכונות האדם, וכרב-גוניות דרכי חייהם".

רש"ר הירש ראה את הניגוד בין דרכם של יצחק ורבקה לבין דרכו של יעקב עצמו, שכאשר בירך את בניו לפני מותו הוא עמד על השונות שביניהם: "לא ראה רק כוהנים ומורי הוראה; הנה עמד שם שבט הלוויה ושבט המלוכה, שבט הסוחרים, שבט האיכרים, ושבט הלוחמים; עמד שם לנגד עיניו העם כולו, על כל סגולותיו הרב-גוניות, ועל כל דרכי התפתחותו. את כולם הוא בירך, 'איש אשר כברכתו בירך אתם' (בראשית מט, כח), איש איש כסגולותיו המיוחדות לו".

לאור זאת קובע רש"ר הירש את העיקרון החינוכי של "חנוך לנער על פי דרכו" באופן נחרץ: "חנכהו למטרה הגדולה האחת על פי דרכו המיוחדת לו, בהתאם לעתיד הצפוי לו מנטיותיו. המושיב את יעקב ועשו על ספסל לימודים אחד ובאותם הרגלי החיים, מחנך אותם כאחד לחיי לימוד ומחשבה, מובטח לו שאת האחד מהם הוא מקלקל. יעקב ישאב ממעיין החכמה בחפץ גובר והולך, ואילו עשו רק יצפה ליום, בו ישליך מאחורי גבו את הספרים הישנים, ויחד אתם תעודת חיים גדולה, שהכיר אותה רק באופן חד-צדדי, ובדרך שמעצם טבעו הוא סולד בה".

בכך גם רואה רש"ר את אחריותם של יצחק ורבקה לתוצאות החינוך האחיד: "אילו העמיקו יצחק ורבקה לחדור לנפש עשו, אילו הקדימו לשאול את עצמם היאך יכולים גם האומץ, הכוח והגמישות הרדומים בנפש עשו - היאך יכולים כל אלה להטות שכם לעבודת ה', כי אז ה'גיבור' שלעתיד לא היה הופך ל'גיבור ציד', אלא לגיבור לפני ה' באמת". על רעיון זה הרחיב כאמור רש"ר הירש במקומות נוספים, ובמיוחד במאמר ששמו מעיד על תוכנו: 'ויגדלו הנערים'.

 

atarMbaolam

 

 

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
הגיע הזמן לימין אמיתי

  מאמר מאת עמיעד כהן

כאן ביתי

  תושבת לוד: עדין מתפרעים...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם