Print this page

אהבה באה בעקבות נתינה

 

אין מי שלא התנסה בהתנגשות הרצונות שלו עם אלו של הוריו,ובדרך כלל בבגרות זה נגמר בבחירת המימוש העצמיודחיית רצון ההורים. דווקא על רקע הניסיונות שלנו תוצאות הניסוי מפתיעות כל כך: לקחו ילדים קטנים ושאלו אותם מה הם רוצים לקבל במתנה. מלחמת העולם המפוארת שפרצה לאחר מכן בין ה'אני' שלהם להקרבה לטובת ההורים הייתה רק עניין של זמן. לפעילויות בחופש על ההבדל בין ילדים למתבגרים שבשבילם נברא העולם. מחטיבה. אורך: 2:55. אנגלית עם תרגום.

https://www.youtube.com/watch?v=_lC48d00HXs

חפשו בגוגל: למי לתת מתנה

 

 


אולי יעניין אותך גם