יפה כוח הבן

1858526 790

"יפה כוח הבן מכוח האב", ולהפך – תגובה ליחס החרדים לרב קוק זצ"ל

חיים

בשבוע שעבר נכתב שהיחס של החרדים למרן הראי"ה קוק זצ"ל הוא יחס אוהד ומעריך ומתחילים ללמוד בכתביו, אולם היחס לרבנו הרב צבי יהודה זצ"ל שונה - לא מכירים בו כממשיכו ולא מחשיבים אותו כגדול (לא שצריך את האישור שלהם כי העיקר הוא האמת הנצחית).

לכן הנני רוצה להעיר שכל מי שלומד בספרי מרן הרב זצ"ל שנערכו ע"י הרצי"ה זצ"ל בעצם לומד גם את תורת הרצי"ה, שאביו מרן הרב נתן לו את אישרו לערוך את ספריו כפי ראות עיניו.

ובקשר לחשיבות הרצי"ה זצ"ל בעיני החרדים, ברצוני לצטט את ההספד של מרן הרב עבדיה יוסף זצ"ל על הרב צבי יהודה זצ"ל: "המנוח הרב הצדיק שעסקנו היום בכבודו, הוא משיורי כנסת שפירי ירושלים, שיורי כנסת הגדולה, דורות קודמים של גאונים, חכמים וסופרים, צדיקים חסידים וקדושים, והוא בעצמו מר בריה דברתא רבם של ישראל, הרב הגאון ר' אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, לכן על דא כבכינא, חכם שמת אין לנו חליפתו אין לנו תמורתו. יהי רצון שתהיה נפשו צרורה בצרור החיים, שיעלה ויתפלל בעד כל ישראל שלא ייבש המעיין ולא ייקצץ האילן, שימשיכו תלמידיו בדרכיו ותורותיו, בחסידותו וביראתו הטהורה, ובלע המוות לנצח ומחה ה' אלוקים דמעה מעל כל פנים אמן" (מתוך הספר מנהגי הראש"ל ח"ב).

 

atarMbaolam

 

 

 

כתבות אחרונות

Prev Next
הגיע הזמן לימין אמיתי

  מאמר מאת עמיעד כהן

כאן ביתי

  תושבת לוד: עדין מתפרעים...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם