תורה ועבודה בעיניים

1858526 790

תורה ועבודה או עבודה בעיניים? – תגובה לבני עקיבא ומחנה סיירים

קראתי את המאמר "על בני עקיבא ומחנה סיירים" התומך בבני עקיבא ובהתנהלותה וקורא להצטרף לתנועה ולשנות מבפנים.

"צריך אדם להתרחק מהנשים מאוד מאוד" - כך כותב מרן השולחן ערוך באבן העזר סימן כ"א סעיף א'.

גדולי הדור מכל המגזרים פסקו שפעילות ולמידה מעורבת של בנים ובנות יחדיו הן איסור גמור. קל וחומר במפגש חברתי של בנים ובנות. "אסור באיסור חמור לשבת בצוותא בישיבה מעורבת בנים ובנות יחדיו" (ילקוט יוסף אוצר דינים לאישה ולבת רק ס' סעיף י"ז), "חובת ההפרדה בבית הספר בין בנים לבנות הוא איסור גמור מן הדין" (שם סעיף י"ח, וקל וחומר שבתנועת נוער שהיא מפגש חברתי), בהערה לסעיף י"ז: לעשות מפגש קבוע בין בנים לבנות יחד כדרך שעושים בכמה מקומות ראשי 'המזרחי' בארגון הנוער 'בני עקיבא', בוודאי שיש בזה איסור מוחלט, שבחורים ובחורות יצרן תוקפן". ובהערה לסעיף י"ח בשם הרב עובדיה יוסף: "וזה כמה שנים שרציתי לזמן את ראשי 'בני עקיבא' ולדרוש מהם הפרדה בין בנים לבנות, ולא אסתייעא מילתא. ופרצה קוראת לגנב".

הקורא את המאמר הזה אומר לעצמו בחלק מהמקרים בזלזול: "מה זה מעניין אותי, הרב עובדיה והבן שלו הם חרדים". חוץ מזה שלא נכון להתייחס ביחס של "חרדי - דעתו לא מעניינת אותי" לגדולי הדור, יש לי עוד הוכחה מגדול הדור הציוני-דתי שכולנו הולכים לאורו.

תנועת בני עקיבא, ככל הציונות הדתית, טוענת שהם הולכים לאור תורת מרן הרב קוק. אבל מרן הרב קוק בעצמו אוסר את מעשיהם:

"המינים, הבנים והבנות, צריכים להתבדל במחלקות מיוחדות, ואין שיעור לקלקלה החינוכית שבאה ע"י איחוד בלתי טבעי זה בבית ספרנו לקטנים וגם לגדולים" (אגרות הראי"ה שצ"ב), וכנ"ל ןקל וחומר לתנועת נוער שהיא מפגש חברתי הגרוע יותר מלימודים יחד, דבר שאסור גם הוא.

ישנה טענה שבני עקיבא מקרבים חילונים ומסורתיים לדת. התגובה לכך היא שזו מצווה הבאה בעברה, וגם שזה מקרב אותם ליהדות מוטעית שבה הכול מותר.

טענה נוספת שעליה נכתב במאמר היא שצריך להשפיע מבפנים; ושוב: לאדם אסור ללכת לסניף מעורב ולעבור עברה כדי לקיים מצווה (מצווה הבאה בעברה).

יש גבולות בהלכה, ואסור לפרוץ גדר. גם אם אדם מתמודד עם יצריו, עדיין הוא עובר על דבריהם של גדולי הדור.

אתם חושבים שזה מה שמרן הרב קוק רצה?

אני קורא לבני עקיבא ולהנהלת התנועה לתקן את הפרצות בגדרי הצניעות שבתנועה.

כל עוד אין הפרדה מוחלטת בסניפים ובמחנות של התנועה, אני קורא לכל חניך ירא שמים שדעת גדולי ישראל חשובה לו, לעבור ולהצטרף לתנועת אריאל שבה אני חבר - התנועה היחידה שיש בה צניעות מוחלטת וחינוך אמתי לתורת הרב קוק ולתורת חיים בעוז. מחאה זו היא דרכנו לשפר מבחוץ בלי לעבור עברות בעצמנו.

מובן שאם הסניף נפרד על טהרת הקודש ואין בו ילדים מפוקפקים שהופכים את הפעילות בו למושב לצים, אין איסור הלכתי ממשי להיות חבר בסניף שכזה, אבל אתה נהיה בכך חלק מתנועה שיש בה סניפים מעורבים. שוב: לא איסור אלא נקודת המחשבה שלי.

יש לציין שהמאמר אינו מטעם או מדעת תנועת אריאל או הסניף שבו אני חבר, והנאמר בו אינו בהכרח משקף את דעת התנועה והנהלתה.

באהבת ישראל,

אביתר יעקב מיכלשוילי,

סניף אריאל אשקלון

 

כתבות אחרונות

Prev Next
תרופה של פעם בשנה

  הטור של סיון רהב...

מחשבות מתחת לסכך

  הטור של סיון רהב...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם