גיוס בנות לצבא

1858526 790

גיוס בנות לצבא - דעת הרב צבי יהודה

משה שוורץ

במאמרו של הרב יואל בן נון מהשבת האחרונה יכול היה להשתמע כאילו הרצי"ה היה בעד גיוס בנות לצבא, ולכן ראיתי לנכון לצטט מתוך דבריו בעניין.

"מלחמת מצווה היא אחת מתרי"ג המצוות אשר כולם חייבים בה... גם נשים שייכות למלחמת מצווה, כפי שהעיר על כך ה'מנחת חינוך'...כלשון המשנה: 'במלחמת מצווה הכול יוצאין ואפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה'. מצבנו עכשיו מוגדר כמלחמת מצווה, הן לדעת הרמב"ן, הן לדעת הרמב"ם - אמנם 'איש דרכו לכבוש ואין אישה דרכה לכבוש', לכן הרדב"ז רוצה 'לרכך' את דברי הרמב"ם ואומר: 'ואפשר דבמלחמת מצווה הנשים היו מספקות מים ומזון לבעליהן'. הרדב"ז מחדש שנשים אינן יוצאות ממש בנשק אלא מצרפות איזו עזרה לחיילים, אבל חידושו לא מוזכר במשנה ולא בגמרא ולא ברמב"ם שהעתיק את המשנה כלשונה. ברור שכוונת הרמב"ם לכל תפקידי המלחמה...

שאלה: הרי נשיאת נשק היא דרך גבר?

תשובה: אין זה דבר ברור כל כך שיש בכך איסור בשעת מלחמה ממש, ופיקוח נפש דוחה הכול...

כך הדין באופן יסודי ועיקרי, אבל כמובן יש הוראות פרטיות לפי מצבי העניינים של ניסיונות ומכשולים בצניעות. בשירות צבאי לבנות קיימת סכנה של נפילה מוסרית, וקשה לבת להישאר בתמימות צניעותה" (שיחת רבנו, 'בניין הבית', עמ' 55. כל המקורות שם באריכות).

לכן קבע רבנו: "מי שרוצה באמת לדעת, צריך לשאול את 'השופט אשר יהיה בימים ההם', הרבנים הראשיים, אשר כל הבירורים האלה ידועים גם להם, ובנוסף לכך, יש להם סייעתא דשמיא בהחלטותיהם, על כן, יש לסמוך עליהם בכל דבר" (שיחות הרב צבי יהודה, 'איש ואשה' 43).

ואכן הרבנים הראשיים לישראל בזמן קום המדינה פסקו בשנת תשי"א וכן בכל השנים שלאחריהן: "גיוס נשים, במסגרת צבאית, באיזו צורה שהיא, אסור בהחלט!" (המשך הדברים של הרב אבינר 'גיוס בנות לצבא').

"סיפר הרב יוסף ברמסון: קרובת משפחתי רצתה להתגייס לנח"ל הדתי. דעתי לא הייתה נוחה מכך, ופניתי אל הרצי"ה לשמוע את עמדתו. הרב כדרכו, לא רצה להשיב בנושאים הלכתיים לכלל ישראל, משום שסבר, שבעניינים אלו יש לפנות למרא דאתרא.

הרב הפנה אותי לרב הראשי, הרב יצחק הרצוג, וזה השיב שאסור לבנות להתגייס לנח"ל, כשם שאסור להן כל שירות צבאי אחר. הרב בר שאול, רבה של רחובות, השיב לי בכתב שהדבר אסור. על בסיס תשובה זו כתב הרצי"ה שיש להימנע משירות צבאי, אך יש לצאת לשירות לאומי" (משמיע ישועה, עמוד 537).

"אז העזנו לשאול על גיוס בנות לצה"ל, ורבנו ענה ואמר: "ראשי הישיבות כולם אומרים שזהו בגדר 'ייהרג ואל יעבור', ואף שאינני יורד לסוף דעתם, גם אינני רוצה לצאת נגדם, אבל" – וכאן הרים את קולו והכה באגרוף על השולחן, ואמר – "שירות לאומי!"

אין לי כל ספק שהשירות הלאומי לבנות צמח וגדל (למרות התנגדויות תורניות, ספקות ולבטים) בזכות תקיפותו של מו"ר הרצי"ה (הרב יואל בן נון, מוסף 'שבת' מקור ראשון).

בעלון האחרון הובא הסיפור הנ"ל כביכול כראיה שהרצי"ה היה בעד גיוס בנות לצבא, ולכן ראיתי לנכון לצטט מתוך דבריו בעניין.

 

כתבות אחרונות

Prev Next
אור חדש בציון

  יסודות הציונות: תכירו את...

לייקר כל יממה

  הטור של סיון רהב...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם