מאי קורונה Featured

1858526 790

זאב רוטקוף

מאי קורונה דתנו רבנן ביומי דנתניהו אשר על הבית נפלה מגפה על שונאיהם של ישראל וגזרה המלכות אשר לא יצא איש מפתח ביתו אלא ק' מטראות בלבד, ואסרו על נישואין במעמד יתר על י', וביעי נעדרין מעלמא ולית מאן לבני אשכנז למיכל. איבעיא להו: מר זבין מצנפות וסודרין ובתי ידיים יתר על ק' מטראות ממזרח, ומר זבין ביעי דתרנגולתא יתר על ק' מטראות ממערב, ולית מאן דידע אימתי ומהיכן קאתי מר. כיצד יעשה, אמר רב עטר יקח תרי כוזי דגלידא דיי"ש בבין השמשות ומנח חדא מאה מטראות מביתו לצד מערב ואידך ק' מטראות לצד מזרח ויאמר אי אתי מר ממערב יהי שבתי בדוכתא ק' מטראות ממערב, ואי מר אתי ממזרח יהי שבתי ק' מטראות ממזרח, ויועיל ללכת ר' מטראות מעת לעת. אמר רב כתריאל לית אנן בעין למטרח כולי האי, אלא כל דנקיט שקא דבי אברהם הלוי בידיה יכול לילך כל היום כולו ולית דמעכב ליה ולא מידי. בעי ר' נזר: אמאי גזרו ק' מטראות בלבד, אמר רבי כתריאל דנו ק"ו בעצמם, ומה מלך איי הים גזר עסקא דמאה שנה אף אנן לא דיו מן הדין להיות כנידונלד. ונגזור ק' מטראות ועוד, אמר רבי כתריאל צא ולמד כמה אהבתו של הקב"ה יתברך שמו לבניו, שנאמר צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעיטרה לו אימו ביום חתונתו, ואילו נכד נינו של מלך גוג לא קיבל עטרה מאימו אלא מדבר אחר. מעשה ברחוב רבי עקיבא בבני ברק שהיה מיסב לבדו וישתומם כל אותו הלילה ולא אתו תלמידיא לבי בר יצחק לקרות קריאת שמע, ויירדם וישמע בת קול מרונן נומא נומה ארץ תפארת אנו לך משמרת.

 

כתבות אחרונות

Prev Next
היהודי הראשון

  הטור של סיון רהב...

כל מנצח צריך תזמורת

  הטור של סיון רהב...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

עדן 050-903-1533

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם