הלל לראש הממשלה Featured

1858526 790

דברי הלל ושבח לאדוננו ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו שליט"א

מרדכי פרץ

מחסדי הא-להים לברואיו, הסכמת האדם וצאצאיו, לשום עליהם איש להיות יראיו.

דרכי תקנתם ינחילם, וכרועה עדרו ינהלם, ומאויב ושונא יצילם.

שלום עמו אהב ליבו, תאוות המלך במסיבו, ולעולם על ירכו חרבו.

לא-ל תהילתנו ושבחנו, המיית עניים מנבכי לבבנו, כי אחר שנות גלותנו,

מבור תחתית העלה עמנו, וגם השיבנו לארץ קודשנו, וממשלה יהודית עטרת ראשנו.

הדודאים נתנו ריח גואל, בשנת מ"ח למדינת ישראל, בנימין אמר הא-ל,

ינהיג מדינתנו האהובה, יקרה מזהב שבא, לא ייקרא לה עוד עזובה.

שרה עם גיבורי מלחמה, כעמוד ענן עמד מול אובמה, וכצוק איתן בראש האומה.

רחש כוחו כקצין יבשה, לא תש כוחו במלחמת ההתשה, ולשחרור הסבנה חשה.

אל מלחמת כיפור כגיבור יצא, אחריה השכול מצא, כי כך לא-ל נרצה.

פיהו ידבר חוכמות, גדול שמו באומות, אף אצל המקטרים לפרה בבמות.

רוב בני אדום ובני איש פרא, אליו ממהרים כיורה, כי בשמו שם השם ייקרא.

צרור ברכות יברכו הא-ל, יתמיד ממשלתו על ישראל, עד יבוא לציון גואל.

צמח דוד אלינו יגיע, בקול שופר עלינו יופיע, ואור שחר עלינו יפציע.

 

כתבות אחרונות

Prev Next
היהודי הראשון

  הטור של סיון רהב...

כל מנצח צריך תזמורת

  הטור של סיון רהב...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

עדן 050-903-1533

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם